Псалом 118 «Блажени непорочнии» – Православный журнал «Фома»
Псалом 118 «Блажени непорочнии»

Псалом 118 «Блажени непорочнии»

Приблизительное время чтения: 15 мин.

Псалом 118 читать:

Аллилу́иа

1 Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. 2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, 3 не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. 4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. 5 Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. 6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. 7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. 8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. 9 В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. 10 Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. 11 В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. 12 Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. 13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. 14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. 15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. 16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. 17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. 18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. 19 Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. 20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. 21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. 22 Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. 23 И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: 24 И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. 25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. 26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: 27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. 28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. 29 Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. 30 Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. 31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. 32 Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. 33 Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: 34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. 35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. 36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. 37 Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. 38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. 39 Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. 40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. 41 И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. 42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. 43 И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. 44 И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. 45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 46 И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: 47 И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: 48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. 49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. 50 То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. 51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. 52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. 53 Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. 54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. 55 Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. 56 Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 57 Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. 58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. 59 Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. 60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. 61 У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. 62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. 63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. 64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. 65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. 66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. 67 Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. 68 Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. 69 Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. 70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. 71 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. 72 Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Псалом 118 «Блажени непорочнии»
В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. (Пс. 118. 62). Евфимий Великий
Византия. Константинополь; XI в.; Псалтирь Теодора.
Местонахождение: Англия. Лондон. Британская библиотека www.ruicon.ru

Псалом 118 на русском:

Аллилуия.
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.
Они не делают беззакония, ходят путями Его.
Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.
О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!
Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои:
я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.
Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.
Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему.
10 Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
11 В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.
12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.
13 Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.
14 На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве.
15 О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои.
16 Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
17 Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое.
18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
19 Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.
20 Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время.
21 Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих.
22 Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои.
23 Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих.
24 Откровения Твои - утешение мое, <и уставы Твои> - советники мои.
25 Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему.
26 Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим.
27 Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих.
28 Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову Твоему.
29 Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне.
30 Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои.
31 Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня.
32 Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое.
33 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.
34 Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.
35 Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее.
36 Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.
37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем.
38 Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою.
39 Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи.
40 Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою Твоею.
41 Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, -
42 и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое.
43 Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои
44 и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;
45 буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;
46 буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;
47 буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил;
48 руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.
49 Вспомни слово [Твое] к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать:
50 это - утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня.
51 Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего.
52 Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался.
53 Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой.
54 Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих.
55 Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой.
56 Он стал моим, ибо повеления Твои храню.
57 Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои.
58 Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему.
59 Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим.
60 Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои.
61 Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.
62 В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.
63 Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои.
64 Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим.
65 Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему.
66 Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую.
67 Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню.
68 Благ и благодетелен Ты, <Господи>; научи меня уставам Твоим.
69 Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления Твои.
70 Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь.
71 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.
72 Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.
73 Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
74 Боящиеся Тебя увидят меня - и возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
75 Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня.
76 Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему.
77 Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой - утешение мое.
78 Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я размышляю о повелениях Твоих.
79 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои.
80 Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился.
81 Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово Твое.
82 Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты утешишь меня?
83 Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл.
84 Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими?
85 Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему.
86 Все заповеди Твои - истина; несправедливо преследуют меня: помоги мне;
87 едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих.
88 По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих.
89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
90 истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.
91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
92 Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем.
93 Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.
94 Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих.
95 Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; а я углубляюсь в откровения Твои.
96 Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна.
97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
98 Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною.
99 Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих.
100Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.
101От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое;
102от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня.
103Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.
104Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи.
105Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей.
106Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню.
107Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему.
108Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня.
109Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю.
110Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих.
111Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо они веселие сердца моего.
112Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца.
113Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю.
114Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю.
115Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего.
116Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей;
117поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно.
118Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь.
119Как изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я возлюбил откровения Твои.
120Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь.
121Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям моим.
122Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые.
123Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей.
124Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи меня.
125Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои.
126Время Господу действовать: закон Твой разорили.
127А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.
128Все повеления Твои - все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу.
129Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
130Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
131Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.
132Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
133Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию;
134избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;
135осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.
136Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.
137Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.
138Откровения Твои, которые Ты заповедал, - правда и совершенная истина.
139Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои.
140Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.
141Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю.
142Правда Твоя - правда вечная, и закон Твой - истина.
143Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои - утешение мое.
144Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить.
145Взываю всем сердцем <моим>: услышь меня, Господи, - и сохраню уставы Твои.
146Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои.
147Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
148Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое.
149Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня.
150Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона Твоего.
151Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои - истина.
152Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их на веки.
153Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего.
154Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня.
155Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут.
156Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня.
157Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь.
158Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего.
159Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня.
160Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей.
161Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего.
162Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.
163Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.
164Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.
165Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
166Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю.
167Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко.
168Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою.
169Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня.
170Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня.
171Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим.
172Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны.
173Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал.
174Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой - утешение мое.
175Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне.
176Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.

Псалом 118 слушать:

Содержание псалма посвящено пониманию закона Божия и выяснению его благодетельного значения для человека. Несмотря на обширность псалма и кажущуюся повторяемость многих мыслей, он, однако, по выражению преосв. Феофана (см. толкование на этот псалом, введение к нему), полон разнообразия или в уяснении свойств закона, или разных его оттенков, так что для углубляющегося в его чтение представляет неистощимый материал для назидания.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 голосов, средняя: 5,00 из 5)
Загрузка...
4 сентября 2021
Теги:
Поделиться: