Имя Агриппина: От жены императора до святой мученицы - Православный журнал «Фома»
Имя Агриппина: От жены императора до святой мученицы

Имя Агриппина: От жены императора до святой мученицы

Приблизительное время чтения: 5 мин.

Код для вставки
Код скопирован

Значение имени Агриппина

Имя Агриппина: От жены императора до святой мученицыАгриппина Старшая, Стамбул,Compfight

Имя Агриппина правильнее было бы назвать фамилией или даже родовым прозвищем, распространенным в древнем Риме. Агриппина  - это словосочетание из двух греческих слов: «ἄγριος» - дикий и «ἵππος» - лошадь. Иначе говоря, имя Агриппина переводится на русский язык, как дикая лошадь. Сложно рассуждать о распространенности этого имени в древней Греции, а вот в Древнем Риме имя Агриппина было известно в среде аристократии. Агриппиной звали жену полководца, оратора и римского консула Германика, мать императора Калигулы. Агриппиной именовали и мать императора Нерона.

Супруга Германика, Випсания Агриппина (Агриппина старшая) и вовсе вошла в анналы истории как образец римской матроны, как женщина, которая ради любви нарушала неписанные законы. Например, она отправилась в Галлию вслед за мужем, возглавившим римские войска. Там же, в военном лагере, Агриппина родила четверых детей.. Когда Агриппина неожиданно овдовела (Германик был предательски отравлен в Антиохии), то не было в Риме женщины, более нее скорбящей о смерти супруга. Ее утрату разделяли многие, ведь консул Германик, наследник Тиберия, был настоящим национальным героем. Несмотря на свое положение, вдова имела серьезное влияние в Риме. Она сумела дать понять императору Тиберию, что считает его причастным к смерти Германика. Рассерженный Тиберий, выслал Агриппину на один из островов в Тирренском море. Она умерла в изгнании в возрасте 47 лет, испытывая нужду и голод.

Европейские художники не раз обращались к образу Агриппины. Тема ее искренней и глубокой скорби над прахом мужа нашла отражение в работах Лоуренса Альма-Тадема, Бенджамина Уэста, Уильяма Тёрнера. Агриппина в европейском искусстве и литературе стала воплощением образа целомудренной женщины, любящий матери, преданной и верной супруги.

Имя Агриппина: От жены императора до святой мученицыБенджамин Вест, «Агриппина сходит на берег
с прахом Германика в Бриндизии», ru.wikipedia.org

В русской истории имя Агриппина не было столь популярно. Перекочевав на Русь, имя не только смягчило свое звучание, но и отчасти утратило аристократический статус. Более популярной стала народная форма имени - Аграфена, Груня, Груша. И даже мать последнего рязанского князя Ивана Ивановича и его регент, княжна Агриппина Бабичева, все-таки звалась Аграфена.

Имя Агриппина, в том числе в транскрипции Аграфена, было популярно в России вплоть до революции. В 1920 году на 10 тысяч новорожденных, как минимум 12, были крещены с именем Агриппина. Несмотря на меняющуюся в стране атмосферу, церковные традиции наречения имени были весьма сильны. Это подтверждали исследования, проведенные в 1884 году В. А. Никоновым. Он изучал метрические книги Тамбовской и Пензенской губернии. Согласно его данным, 92% женщин с именем Агриппина (Аграфена) были рождены в июне. Это не удивительно, ведь 6 июля по новому стилю (23 июня по старому стилю) Русская Православная Церковь отмечает день памяти мученицы Агриппины Римлянки.

Житие Агриппины Римлянки

Имя Агриппина: От жены императора до святой мученицыМученица Агриппина, ru.wikipedia.org

Агриппина родилась в Риме, в III веке. Происхождение ее неизвестно, но не исключено, что она была дочерью знатного вельможи. Во всяком случае, с детства девочка воспитывалась в страхе Божием и очень рано поняла, что хочет посвятить себя служению Христу. Этот поступок заметили многие, ведь Агиппине приходилось отказывать претендентам на ее руку. Во времена гонений на христиан императором Валерианом, правившим в 253–259 годах, Агриппина «дерзновенно и мужественно», как говорит святой Дмитрий Ростовский, объявила себя христианкой. Возможно, ее целомудренный образ жизни привлек внимание гонителей или на нее донес кто-то из оскорбленных женихов. Не исключено, что ее арестовали вместе с другими христианами, которым согласно императорскому указу 257 года, запрещено было теперь собираться вместе. Как бы то ни было, она не убегала, не скрывала своей веры и фактически добровольно пошла на мучения. Ее жестоко пытали. На ее теле от ударов палками не осталось целых костей. Обнаженную девушку, истекающую кровью, заковали в цепи, чтобы продолжить мучения. Но чудесным образом она оказалась освобожденной от оков и вскоре предала Богу дух. Видевшие ее мучения святые девы Васса, Павла и Агафоника, тайно ночью вывезли тело мученицы из Рима. Они отправились с ним к берегам Сицилии, где так же тайно погребли тело святой Агриппины в городе Минео, у стен дома римской матроны Евпрессии. У Евпрессии была парализованная дочь. Первое чудо, исходившее от святых мощей, случилось, когда девочка неожиданно поднялась с постели, к которой была прикована много лет. В 263 году над могилой мученицы Агриппины была построена часовня, примыкавшая к стене жилого дома. Тогда же у мощей начали совершаться чудеса и многие люди, страдавшие болезнями, получали здесь исцеление. Позже, когда часовня перестала вмещать желающих, на ее месте воздвигнута была уже большая церковь. В июне 312 года храм освятил епископ Катании Северин. Житие рассказывает, что жители города не только неожиданно перестали поклоняться идолам, но все чаще обращались к святой Агриппине с молитвой о заступничестве. Так, например, город избег разорения беспощадными пиратами, орудовавшими у берегов Сицилии.

По некоторым данным, в XI веке мощи с почестями были перенесены в Константинополь. Дело в том, что именно на этот период приходится завоевание Сицилии арабами. Возможно, мощи просто перезахоронили, чтобы они не были осквернены. Во всяком случае храму этой участи избежать не удалось. К нему были пристроены минареты и он стал функционировать как мечеть. Где мощи находятся теперь, не вполне ясно. Однако, частица мощей все-таки уцелела и по сей день хранится в соборе святой Агриппины (chiesa di Sant’Agrippina) в Минео. Храм пострадал в 1169 году от серьезного землетрясения и был полностью перестроен в XV веке. В конце XVIII века Себастьяно Ло Монако расписал стены собора сценами из жития святой. По сей день паломники могут поклониться в соборе мощам святой Агриппины, заступницы и покровительницы города Минео, почитаемой обеими ветвями христианской церкви.

Тропарь мученице Агриппине

глас 4

Агница Твоя, Иисусе, Агрипина/ зовет велиим гласом:/ Тебе, Женише мой, люблю,/ и, Тебе ищущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему,/ и стражду Тебе ради,/ яко да царствую в Тебе,/ и умираю за Тя, да и живу с Тобою;/ но яко жертву непорочную приими мя,/ с любовию пожершуюся Тебе.// Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

Кондак мученице Агриппине

глас 4

Светлых подвиг твоих светоносный наста день,/ воньже почитающи сих, Божественная Церковь/ вся созывает весело вопити тебе:/ радуйся, дево и мученице,// Агрипино всечестная.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (5 голосов, средняя: 3,40 из 5)
Загрузка...
7 июля 2014
Поделиться:

    Отменить ежемесячное пожертвование вы можете в любой момент здесь