Вариант 1

Го́с­по­ди Бо́­же мой, да бу́дет дар Твой свя­ты́й: просфора́ и свя­та́я Твоя́ вода́ во ос­тав­ле́­ние гре­хо́в мои́х, в про­све­ще́­ние ума́ мо­его́, во укреп­ле́­ние ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных сил мои́х, во здра́­вие ду­ши́ и те́­ла мо­его́, в покоре́ние страс­те́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному милосе́рдию Тво­ему́, мо­ли́т­ва­ми Пречи́стыя Твоея́ Ма́­те­ри и всех свя­ты́х Тво­и́х. Ами́нь.

Вариант 2

Го́с­по­ди Бо́­же мой, да бу́дет дар Твой свя­ты́й и свя­та́я вода́ Твоя́ во ос­тав­ле́­ние гре­хо́в мои́х, в про­све­ще́­ние ума́ мо­его́, во укреп­ле́­ние ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных сил мои́х, во здра́­вие ду­ши́ и те́­ла мо­его́, в искорене́ние страс­те́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному милосе́рдию Тво­ему́, мо­ли́т­ва­ми Пречи́стыя Твоея́ Ма́­те­ри и всех свя­ты́х Тво­и́х. Ами́нь.

0
0
Сохранить
Поделиться: