Молитва хотящему отити в путь

Бо́же Бо́же на́ш, и́стинный и живы́й пу́ть, путеше́ствовавый со слуго́ю свои́м Ио́сифом, спутеше́ствуй Влады́ко и рабу́ Твоему́ и́мя, и вся́каго обурева́ния и наве́та изба́ви, и ми́р и благомо́щие па́ки устро́й: вся́кия пра́вды про́мысл творя́ща по за́поведем Твои́м, и испо́лнена жите́йских и небе́сных бла́г бы́вша, па́ки возврати́тися благоволи́.

Я́ко твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитвы перед отправлением в плавание

Тропарь, глас 2

К Тебе́, Спа́се, прибега́ющих/ и от Твоея́ всеси́льныя десни́цы по́мощи и благослове́ния,/ я́ко от Творца́ и Влады́ки и́щущих, не пре́зри;/ но я́коже иногда́ на мо́ри/ сло́вом тишину́ апо́столом свои́м по́дал еси́,/ и ны́не ти́хое и безмяте́жное пла́вание, со здра́вием им да́руй,/ моли́твами Богоро́дицы,// Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропарь, глас 5

Всю наде́жду на Тя возложи́вшим, Спа́се,/ бу́ди помо́щник и изба́витель,/ и благо́е наме́рение де́ла с путеше́ствием их благослови́,/ да вси́ сла́вим Тя,// Еди́наго всех бла́г Пода́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 5

Под Твой покро́в прибега́ем, Богоро́дице Де́во,/ моли́тв на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,// Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, вме́сте со святы́ми Свои́ми ученика́ми и апо́столами пла́вавший, бу́рный ве́тер ути́шивший и повеле́нием Свои́м во́лны на мо́ре успоко́ивший! Сам, Го́споди, и нам сопу́тствуй в пла́вании, вся́кий бу́рный ве́тер ути́ши и будь Помо́щником и Засту́пником, и́бо Ты Бог Благи́й и лю́бящий челове́ков и Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

0
0
Сохранить
Поделиться: