Молитвы перед сражением

Молитва первая святого благоверного князя Александра Невского, читанная им перед Невской битвой

Бо́же хва́льный и пра́ведный! Бо́же вели́кий и кре́пкий! Бо́же Преве́чный, сотвори́вый не́бо и зе́млю и поста́вивый преде́лы язы́ков[8], и жи́ти и́м повеле́вый, не преступа́я в чужие ча́сти, и да́вый рабо́м Свои́м упова́ние, Преве́чное Твое́ Сло́во, во е́же не боя́тися ма́лому ста́ду от убива́ющих те́ло; милосе́рдия же ра́ди неизрече́нныя ми́лости Твоея́, посла́л еси́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́ на спасе́ние и избавле́ние ро́да челове́ча. И ны́не, Влады́ко преще́дрый, слы́ши словеса́ варва́ра сего́, прего́рдо хва́лящагося разори́ти Святу́ю Твою́ Це́рковь, и потреби́ти ве́ру Правосла́вную, и пролия́ти кро́вь христиа́нскую, при́зри с Небесе́ и ви́ждь и посети́ виногра́д Сво́й, суди́ оби́дящим мя́ и возбрани́ борю́щимся со мно́ю; приими́ ору́жие и щи́т и ста́ни в по́мощь мне́, да не реку́т врази́ на́ши: где́ е́сть Бо́г и́х? Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш и на Тя́ упова́ем, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

Молитва вторая святого благоверного князя Димитрия Донского, читанная им перед Куликовской битвой

О вели́кое и́мя Пресвяты́я и Живонача́льныя Трои́цы! Пречи́стая Госпоже́ Богоро́дице, помога́й нам на проти́вныя враги́, моли́твами Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго игу́мена Сергия, спаси́ ду́ши на́ша!

Молитва третья

Да воскре́снет Бо́г и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящие Его́. Я́ко исчеза́ет ды́м, да исче́знут; я́ко та́ет во́ск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся. Госпо́дь Бо́г благослове́н, поспеши́т на́м Бо́г спасе́ний на́ших. Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев, То́й да́ст си́лу и держа́ву лю́дем Свои́м. Ами́нь.

Молитва четвертая

Творение св. вмч. Феодора Стратилата

Го́споди Бо́же Всеси́льный, всех упова́ющих на ми́лость Твою́ не оставля́яй, но защища́яй их, бу́ди ми ми́лостив, и соблюди́ мя от пре́лести вра́жия Твои́м защище́нием, да не паду́ пред сопроти́вники мои́ми, и да не пора́дуется враг мой о мне: предста́ни ми, Спаси́телю мой, в по́двизе сем, в него́ же вни́ти жела́ю за имя Твое́ святое. Ты мя укрепи́ и утверди́, и пода́ждь силу ста́ти му́жественно за Тя до кро́ве и положи́ти ду́шу мою любве́ Твое́я ра́ди, я́коже и Ты, возлюби́в нас, положи́л еси́ на Кресте́ ду́шу Свою́ за нас. Ами́нь.

Молитва пятая

Творение св. благоверного князя Андрея Боголюбского

Го́споди, при́зри на не́мощь мою и виждь смире́ние мое, и злу́ю мою печа́ль, и скорбь мою, одержа́щую мя ны́не! Да, упова́я, терплю́ о всех сих. Благодарю́ Тя, Го́споди, я́ко смири́л еси́ ду́шу мою, и в Ца́рствии Твое́м прича́стника мя сотвори́! И се ны́не, Го́споди, а́ще и кровь мою пролью́т, причти́ мя в ли́ки святы́х му́ченик Твои́х. Ами́нь.

Молитва общая во время нашествия врагов

Творение свт. Тихона Задонского

Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ради Твоего́. Бо́же, уще́дри ны́ и благослови́ ны́, просвети́ лице́ Твое́ на ны́ и поми́луй ны́! Благоволи́л еси́, Го́споди, землю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль.

Оста́вил еси́ беззако́ния людей Твоих, покры́л еси́ вся грехи их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возрати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны́? Или простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны́, и лю́дие Твои возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам.

0
0
Сохранить
Поделиться: