Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Христа́, нас ра́ди во́лею смири́вшагося да́же до ра́бия о́браза, подража́в,/ возлюби́л еси́ смире́ние/ и, зе́льным бде́нием и моли́твами душегу́бныя стра́сти умертви́в,/ на го́ру безстра́стия возше́л еси́, Се́ргие пребога́те. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко свети́льник све́та,/ твою́ ду́шу сле́зными пото́ки украша́я,/ и друга́го Исаа́ка подо́бно сам себе́ возне́сл еси́, преподо́бне,/ и се́рдце твое́ Бо́гу поже́рл еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́же во чре́ве ма́терии трикра́ты проглаше́нием/ Тро́ицы служи́тель показа́лся еси́/ и, Трисо́лнечным све́том озаряемь,/ де́монская ополче́ния, я́ко паучи́ну, разори́л еси́, преблаже́нне Се́ргие. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́нов кроме́ есте́ственных родила́ еси́ Законода́вца Бо́га и Челове́ка бы́вша,/ Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная,/ на́ша беззако́ния презре́ти, вопию́щих всегда́:/ пои́м Го́споду, сла́вно бо просла́вися. 

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят па́че Тебе́,// Еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Благи́х о́браз тебе́ дав твои́м ученико́м,/ и привле́кл еси́ мно́ги ду́ши во спасе́ние, отлучи́вшихся мирска́го пристра́стия,/ и́же утеше́ния улучи́ша ра́йскаго наслажде́ния. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко добропло́дная ма́слина в дому́ Бо́жии, блаже́нне, процве́л еси́,/ и еле́ем умаща́я ду́ши любо́вию тя пою́щих, преблаже́нне Се́ргие,/ и ве́рою Христу́ вопию́щих:/ несть свят па́че Тебе́, Человеколю́бче. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стра́сти душетле́нныя успи́л еси́ бо́дренными бде́нии, блаже́нне,/ и сих ра́ди в черто́г Небе́сный всели́лся еси́,/ прие́м, богому́дре Се́ргие, благода́ть исцеле́ний. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице:/ Ты бо еди́на прия́ла еси́ невмести́маго Бо́га во чре́ве Твое́м, Нескве́рная./ Те́мже Тя, вси ве́рнии, пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем. 

Седален, глас 4

Яко вои́стину тле́нных оста́вив нестоя́нное,/ Христу́ от души́ после́довал еси́/ и боле́зньми, и труды́, и зе́льным воздержа́нием,/ я́ко безпло́тен пожи́в, преблаже́нне Се́ргие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши еси́, Богоро́дице,/ Небесе́ же и земли́ простра́ннейши,/ ви́димыя тва́ри и неви́димыя яви́лася еси́ преиму́щи/ несосу́дным сосужде́нием:/ Его́же бо простра́нствия Небеса́ не вмеща́ют,/ в Твое́й утро́бе вмести́ла еси́, Чи́стая,/ Его́же моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Ду́ха Пресвято́го храм, о́тче, был еси́ и жи́зненных вод река́ исполня́ема,/ основа́ние непоколеби́мо Це́ркве, мона́шествующих утвержде́ние,/ Се́ргие досточу́дне. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Проро́чески сле́зными ка́плями на всяк день посте́лю омоча́я, Се́ргие сла́вне,/ до́ндеже до конца́ страсте́й пучи́ну изсуши́л еси́;/ те́мже па́мять твою́ почита́ем, присночестну́ю и свяще́нную. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лице́ Христо́во лице́м, преподо́бне Се́ргие, зре́ти сподо́бился еси́,/ зерца́лом вои́стину разре́шшимся./ Сие́ бо и от ми́ра отлучи́ тя к возлю́бленному жела́нию. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Очище́ние на́ших да́руй неве́дений, я́ко безгре́шен,/ и умири́ мир Твой, Бо́же, моли́твами Ро́ждшия Тя. 

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

В поще́ниих непрекло́нен пребы́л еси́, му́дре,/ и до отше́ствия своего́ храня́ сие́ опа́сно,/ и́мже сподо́бился еси́ я́ве нетле́ннаго блаже́нства. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Остр ум име́я к Бо́гу внима́ти, страсти душетле́нныя успи́л еси́, о́тче,/ и снопы́ благопло́дия пожа́л еси́,/ пита́я благоче́стно восхваля́ющия тя, преподо́бне о́тче Се́ргие. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Све́тло житие́ твое́, преподо́бне Се́ргие, и изве́стно всем конце́м яви́ся,/ и боже́ственныя добро́ты испо́лнено,/ моли́твами же, и поще́ньми, и любо́вию, я́же ко Христу́ Человеколю́бцу. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя сте́ну иму́ще и заступле́нием Твои́м соблюда́ема,/ Твое́ю боже́ственною сла́вою хва́лящеся, Тя ублажа́ем./ Ты бо, Пречи́стая, душа́м на́шим источа́еши весе́лие и ра́дование. 

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,// Бо́же спасе́ния моего́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Па́мять твою́ творя́щим свяще́нную, о́тче,/ не преста́й, моля́ Изба́вителя дарова́ти согреше́ний оставле́ние/ и Небе́сное Ца́рство восприя́ти, иде́же глас пра́зднующих весели́т вся. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

О Христе́ укрепля́емь,/ вся кова́рствия лука́ваго тве́рдым умо́м, Се́ргие,/ я́коже сеть, расто́ргнул еси́/ и пресве́тло свети́ло ми́ру, о́тче, показа́лся еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Све́том Боже́ственным осия́емь/ и со А́нгелы ны́не на Небесе́х водвори́лся,/ помина́й ве́рою чту́щих па́мять твою́,/ преподо́бне Се́ргие приснопа́мятне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Возвы́сила еси́ вои́стину па́дшее челове́ческое существо́,/ я́же о́бразом Боже́ственным и Отца́ ра́венством,/ ви́димым Сы́ном неизме́нным, Богома́ти,/ без Се́мене во чре́ве поноси́вши. 

Кондак, глас 8

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́/ и, я́ко со́лнце, Оте́честву твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогатя́ тя./ Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие богому́дре.

Икос

Ева́нгельский глас, о́тче, услы́шав,/ вся оста́вил еси́ плотска́я мудрова́ния,/ бога́тство же и сла́ву, я́ко прах, вмени́в,/ и на стра́сти, я́ко безпло́тен, подвиза́вся,/ и безпло́тных ликостоя́нием че́сти сподо́бился еси́./ Ра́зума дарова́ние прия́л еси́,/ е́же и пода́ждь в пе́снех пою́щим ти си́це:/ ра́дуйся, Се́ргие преподо́бне и богоно́се, Небе́сный челове́че, земны́й А́нгеле;/ ра́дуйся, Ду́ха Свята́го оби́тель;/ ра́дуйся, моли́твами богода́нен дар прие́мый;/ ра́дуйся, я́ко пре́жде рожде́ния проглаше́нием просла́вив Святу́ю Тро́ицу, Яже тя просла́ви в жи́зни сей и по сме́рти;/ ра́дуйся, целому́дрия сто́лпе, и́мже вся́ка страсть попра́ся;/ ра́дуйся, я́ко от млады́х ногте́й после́дствовал еси́ Христу́;/ ра́дуйся, притека́ющим к тебе́ спасе́ния хода́тай;/ ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый, возведы́й ко Христу́ мона́хов мно́жества;/ ра́дуйся, похвала́ Оте́честву твоему́;/ ра́дуйся, проро́чеством укра́шенный, во е́же прорица́ти, я́ко настоя́щая, бу́дущая;/ ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми сопроти́внии побежда́ются;/ ра́дуйся, правосла́вному во́инству на́шему похвала́ и утвержде́ние,/ его́же соблюди́ моли́твами твои́ми от враг ненаве́тно, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Се́ргие богому́дре.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

В пещи́ искуше́ний разжже́ния/ Боже́ственная благода́ть ороси́ тя, преподо́бне,/ и многосве́тла Тро́ическим жела́нием показа́, зову́ща:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Мир преоби́дев, сла́вне Се́ргие,/ на земли́, я́ко безпло́тен, пожи́л еси́/ и а́нгельским ликостоя́нием сподо́бился еси́./ Тем тя ве́рою почита́ем, досточу́дне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В приста́нище ти́хое вшед, богому́дре,/ жите́йских пла́ваний отбе́гл еси́/ и волну́ющимся жите́йскими спаси́тельное окормле́ние был еси́, воспева́ющим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жезл прорасте́, Де́во, из ко́рене Иессе́ева,/ всеблаже́нный Плод, Цвет нося́щи спаси́тельный/ ве́рою Сы́ну Твоему́ вопию́щим:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Светоно́сный твой пра́здник, преблаже́нне Се́ргие,/ испо́лни ра́дости и весе́лия духо́внаго, благоуха́ния же и просвеще́ния/ тя иму́щим засту́пника и пра́вило мона́шествующим. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Моли́твою непреста́нною к Бо́гу восте́кл еси́/ и отту́ду Трисо́лнечными сия́нии озари́лся еси́,/ на враги́ боре́ния поста́вив, приводя́ по́стников собо́ры но́вым житие́м, Христу́ вопию́щим:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В поще́ниих кре́пкое, в моли́твах неле́ностное/ терпе́ние в искуше́ниих, Се́ргие, на земли́ показа́л еси́, зовы́й:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богороди́тельнице Чи́стая, души́ моея я́звы грехо́вныя и собла́зны очи́сти,/ ко исто́чником примеша́ющи, я́же из ребр Рождества́ Твоего́, и́же от них поте́кшим струя́м;/ к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю, и Тя призыва́ю, Богоблагода́тную. 

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Светоявле́ния духо́внаго испо́лнен быв, преподо́бне Се́ргие,/ свети́льник, сия́я издале́ча, яви́лся еси́,/ слове́сныя зари́ нам облиста́я,/ и Пребоже́ственныя Тро́ицы жили́ще показа́лся еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с.

Вои́стину тя вели́ка учи́теля, му́дре Се́ргие, Росси́йским страна́м Христо́с дарова́,/ нело́жным правле́нием пра́вяща оте́чество свое́/ и уче́ния сладча́йша ме́да излива́юща,/ и́хже, я́ко от окри́на, и мы, ве́рнии, почерпа́ем незави́стно. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Душетле́нныя стра́сти победи́в,/ я́ко па́стырь и́стинный, упа́сл еси́ слове́сное Христо́во ста́до,/ е́же вы́ну благода́тию Ду́ха, я́ко цве́ты ра́йския, пита́я, преподо́бне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Псалмы́ Тя воспева́ем, Обра́дованная,/ и немо́лчно Ти, е́же ра́дуйся, вопие́м:/ Ты бо источи́ла еси́ всем ра́дование. 

Светилен

Процве́л еси́, я́ко фи́никс, Дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Всесвята́го,/ И́же сла́вна тя вселе́нней показа́,/ о нас непреста́нно Христа́ моли́,/ почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́,/ преподо́бне Се́ргие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и но́сиши на боже́ственных объя́тиих/ Пребога́тое Сло́во, Невра́щное и Неизме́нное.

0
0
Сохранить
Поделиться: