Акафист Успению Пресвятой Богородицы - Православный журнал «Фома»

Акафист Успению Пресвятой Богородицы

Приблизительное время чтения: 35 мин.

Код для вставки
Код скопирован

Кондак 1

Из­бра́нной от всех ро­до́в Бо­жи­ей Ма­те­ри и Ца­ри́це, вос­хо­дя́щей от зем­ли́ к Не­бе­си́, бла­го­го­ве́йная пе́ния о пре­чест­не́м Твое́м Успе́нии при­но́сим ра­би́ Твои́, Бо­го­ро́ди­це. Ты же, я́ко и́му­щая по­бе́ду над сме́ртию, от вся́ких нас смер­то­но́сных бед сво­боди́, да зо­ве́м Ти:

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Икос 1

А́нгел пред­ста́тель по́слан бысть ре­щи́ Бо­го­ро́ди­це ко пре­ми́рным Ея́ воз­ше́ствие и при­и­ти́ предъ­яв­ле́ние к Ней Сы́ну Ея́ и Бо́гу, све́тло о Ней бли­ста́яся и стоя́, зо­вы́й та­ко­ва́я:

Ра́дуй­ся, пре­ра́до­ван­ная Ма́ти Ца­ре́ва;

Ра́дуй­ся, Не­бе́сная Ца­ри́це, Ма́ти Бо́га и Го́спо­да Не­бе­се́ и зем­ли́.

Ра́дуй­ся, пред­по­чте́нная пре­ве­ли́че­ством при­ше́ствия к Те­бе́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га;

Ра́дуй­ся, воз­ве­ли́чен­ная из­ве­ще́ни­ем Тво­е­го́ к Сы́ну от­ше́ствия.

Ра́дуй­ся, от всех ро­до́в Бо́гом из­бра́нная;

Ра́дуй­ся, свя­то́е вме­сти́ли­ще Сло́ва Бо́жия.

Ра́дуй­ся, про­ро́чес­ка­го про­ре­че́ния ис­пол­не́ние;

Ра́дуй­ся, Апо́сто­лом пре­чест­ны́й ве́нче.

Ра́дуй­ся, свя­ти́те­лем укра­ше́ние и свя­ще́нни­ком доб­ро́то;

Ра́дуй­ся, пра­ви́те­лем удоб­ре́ние и дер­жа́во.

Ра́дуй­ся, Бо­го­му́дрых и́но­ков воз­ве­де́ние к Го́рне­му Ца́рствию;

Ра́дуй­ся, от­вер­за́ющая ра́йския две́ри хри­стиа́нско­му ро́ду, при́сно Тя бла­жа́ще­му.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 2

Ви́дя­ще Апо́сто­лов лик, все­си́льным ма­но­ве́ни­ем от ко­не́ц зем­ли́ на о́бла­цех пред­ста́вших ко Пре­чест­но́му Тво­е­му́, Пре­не­по­ро́чная, Успе́нию, свя­щен­но­на­ча́льни­цы: Ди­о­ни́сий — не­бе́сный таи́нник, Иеро­фе́й ди́вный и Ти­мо­фе́й с Бо­го­ле́пною че́стию свя­ще́нства поя́ху Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 2

Ра­зу́мная вся тварь, ста­ре́йшая чи­но­на­ча́лия а́нгель­ская при­и­до́ша со свои́м Ца­ре́м, И́же во Своя́ жи­во­на­ча́льней­шия ру́це ду́шу Ма́те­ре Сво­ея́ прия́т; те́плый же ве́рою Петр со сле­за́ми мно́гая к Ней из­ре­че́, зо­вы́й:

Ра́дуй­ся, ко пре­ми́рным, Ма́ти Твор­ца́ ми́ру, вос­хо­дя́щая;

Ра́дуй­ся, к пре­не­бе́сным, про­ст­ра́нней­шая не­бе́с, взе́млю­ща­я­ся.

Ра́дуй­ся, чет­ве­ро­ча́стное сти­хи́й освя­ти́вшая Твои́м вос­хож­де́ни­ем;

Ра́дуй­ся, Не­бе́сных воз­ве­се­ли́вшая Твои́м пре­хож­де́ни­ем.

Ра́дуй­ся, во Иеру­са­ли́м Го́рний пре­к­ра́сный прия́тая;

Ра́дуй­ся, в не­ру­ко­тво­ре́нныя хра́мы пре­ра́дост­но вше́дшая.

Ра́дуй­ся, Хе­ру­ви́мов и Се­ра­фи́мов Ца­ри́це;

Ра́дуй­ся, Ар­ха́нге­лов Вла­ды́чи­це.

Ра́дуй­ся, при­бе́жи­ще ве́рных и из­бав­ле́ние;

Ра́дуй­ся, до­стоя́нию Тво­е­му́ по́мощь и за­щи́ще­ние.

Ра́дуй­ся, о всем ми́ре хри­стиа́нстем к Бо́гу Хо­да́та­и­це;

Ра́дуй­ся, благ вся́чес­ких Все­б­лага́я По­да́тель­ни­це.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 3

Си́ла Вы́шня­го вос­хи́ти от Ин­ди́и Фо­му́, за не́кое из­во­ле́ние Бо́жие не при­лу́чшу­ся ему́ в пре­чест­но́е успе́ние Бо­го­ма́те­ре, и пред­по­ста́ви жи­во­прие́мно­му Ея́ гро́бу, и́же, Пре­ста́вль­шу­ю­ся при­ни́к ви́де­ти, ура­зу­ме́ воз­не­се́нную на Не­бе­са́ с те́лом и, ве́ро­вав, о сем возо­пи́: Ал­ли­лу́иа.

Икос 3

Име́я в се­бе́ по­мыш­ле́ние уче­ни́к, я́ко Бо́жи­им смот­ре́ни­ем бе ему́ не об­ре­сти́ся ко про­вож­де́нию Бо­го­ма́те­ре с про́чи­ми вку́пе, об­ра́до­ван быв о без­сме́рт­нем Ея́ Успе́нии, сия́ во­пия́ше к Ней:

Ра́дуй­ся, вос­прие́мле­мая от зем­ли́ дла́нь­ма Сы́на Тво­е­го́;

Ра́дуй­ся, ко пре­вы́шним воз­ше́дшая на­сла­жда́ти­ся сла́вы Его́.

Ра́дуй­ся, про­вож­да́емая от всех чи­но­на­ча́лий а́нгель­ских в Го́рняя;

Ра́дуй­ся, подъе́мле­мая Хе­ру­ви́мы в Не­бе́сная и Надне­бе́сная.

Ра́дуй­ся, в Не­бе́сных вра­те́х от ста­ре́йших Сил ве­ле­ле́пно пе́снь­ми воз­но­си́мая;

Ра́дуй­ся, от всех Не­бе́сных гра́ждан окру­жа́емая и бла­жи́мая.

Ра́дуй­ся, Не́бо зем­но́е, к Го́рне­му се­ле́нию воз­вы́шен­ное;

Ра́дуй­ся, Пре­сто́ле Гос­по́день, от зем­ли́ воз­не­се́нный в Ца́рствие Не­бе́сное.

Ра́дуй­ся, пред­ста́тель­ство на́ше и кре́пкое за­ступ­ле́ние;

Ра́дуй­ся, гре́шни­ком Спо­ру́чни­це во спа­се́ние.

Ра́дуй­ся, Хри­стиа́ном Ца­ри́це и по Бо́зе На­де́ждо Не­бе́сна­го Ца́рствия;

Ра́дуй­ся, Ма́ти Жи­во­та́ и по Го́спо­де нам упо­ва́ние жи́зни ве́чныя.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 4

Бу́рю внутрь име́я Аф­фо́ний по­мыш­ле́ний не­ве́рных и зря Бо­го­но́сны­ми Апо́сто­лы Бо­го­ма́те­ре Пре­чест­но́е Те́ло все­че́стне ко гро́бу не­се́нное, ко опро­вер­же́нию устре­ми́ся; вне­за́пу же, егда́ со ослеп­ле́ни­ем о́чию ру́це его́ отъя́те ко од­ру́ при­леп­ле́не ви́ся­сте, ве́рою Ма́терь Бо́жию ис­по­ве́да­ше, во­пия́ Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шав­ше таи́нни­цы и са­мо­ви́дцы Сло́ва А́нге­лов, пою́щих пре­вы́шни­ми пе́снь­ми при по­гре­бе́нии Бо­го­прия́тна­го те́ла Бо́жия Ма́те­ре, и честь по­да́ти хо­тя́ще Бо­го­уго́дную, пот­ща́ша­ся сог­ла́сно пе́ти, гла­го́лю­ще:

Ра́дуй­ся, бла­го­ве́стие прие́мшая о пре­ше́ствии Твое́м в Го́рнее Ца́рствие;

Ра́дуй­ся, от бла­го­ве­сти́вша­го Гав­рии́ла прие́мшая ра́дост­на­го рая́ вра́вие.

Ра́дуй­ся, пре­чест­но́е хе­ру­ви́мское мно́же­ство про­све­ти́вшая;

Ра́дуй­ся, прес­ла́вное се­ра­фи́мское есте­ство́ воз­ра́до­вав­шая.

Ра́дуй­ся, от пат­риа́рхов про­об­ра­зо­ва́нная;

Ра́дуй­ся, от про­ро́ков пред­воз­ве­ще́нная.

Ра́дуй­ся, злу́ю де́рзость Аф­фо́ни­е­ву ско́ро от­мсти́в­шая;

Ра́дуй­ся, ис­це­ле́ние то­му́жде по­да́вшая.

Ра́дуй­ся, об­ра­ти́вшая в ве́ру Аф­фо́ни­е­во не­ве́рие;

Ра́дуй­ся, ве́рное то­го́ прие́мшая ис­по­ве́да­ние.

Ра́дуй­ся, воз­во­дя́щая к Не­бе­си́ лю­бо́вь и ве́ру к Те­бе́ иму́щих;

Ра́дуй­ся, спа­са́ющая ве́рою и́мя Твое́ при­зы­ва́ющих.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 5

Бо­го­те́чныя зве́зды, Апо́сто­ли свя­ти́и, в под­не­бе́сней раз­се́ян­нии ра́ди Ева́нге­лия, вос­хи­ще́ни бы́ша на о́бла­цех, по ши­ро­те́ воз­ду́шней, ко по­гре­бе́нию Ма́те­ре Гос­по́дни, Ю́же пе́нь­ми и пе́снь­ми про­вож­да́юще, с Не­ве­ще́ствен­ны­ми взы­ва́ху: Ал­ли­лу́иа.

Икос 5

Ви́дев­ше Бо­го­ви́дцы сво­е­го́ Вла­ды́ку, в ру́це Ма́те­ре Сво­ея́ ду́шу прие́мша, и Го́спо­да То­го́ ра­зу­ме́вше, пот­ща́ша­ся свя­щен­нос­ло́вия пе́снь­ми бла­гос­ло́вне вос­пе́ти Ю:

Ра́дуй­ся, Ца­ри́це, над все́ми Ца́рству­ю­ща­го но­си́вшая;

Ра́дуй­ся, и Са­ма́ ру­ка́ма Его́ Сы­но́вни­ма но­си́мая.

Ра́дуй­ся, ски́пт­ре ца́рский в Хри­сто́вой дес­ни́це;

Ра́дуй­ся, в руце́ Но́я ветвь го­лу­би́цы.

Ра́дуй­ся, же́зле Ааро́нов, про­зя́бший не­тле́ние;

Ра́дуй­ся, кри́не не­увя­да­е­мый, про­цве́тший без­сме́ртие.

Ра́дуй­ся, Бо­го­от­ца́ Да­ви́да цев­ни́це Бо­го­дох­но­ве́нная;

Ра́дуй­ся, про­ро́че­ствия его́ воз­ста́вшая сло́во, псал­ти́рю и гу́сли пре­к­ра́сныя.

Ра́дуй­ся, оду­шев­ле́нный свя­ты́ни Гос­по́дни ки­во́те;

Ра́дуй­ся, в по­ко́й Гос­по́день вос­кре́сший наш жи­во­те́.

Ра́дуй­ся, ски́ние, от Хе­ру­ви́мов осе­ня́емая;

Ра́дуй­ся, Свя­та́я свя­ты́х, от Се­ра­фи́мов гла­го́ле­мая.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 6

Про­по­ве́дни­цы Бо­го­но́снии Апо́сто­ли, по от­ше́ствии ко пре­ми́рным Бо́жия Ма́те­ре во о́бщем се­де́нии обы́чныя тра­пе́зы бы́вше и пред­ло­же́ние ча́сти хле́ба во И́мя Гос­по́дне воз­но­ся́ще, вне­за́пу свы́ше Бо­го­ро́ди­цу Ца­ри́цу, при­ше́дшую со све­то­но́сны­ми А́нге­лы, зря́ху и, мир тем от Сы́на и Бо́га по­да́вшую слы́шав­ше, воз­гла­си́ша о сем: Ал­ли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ нам Со́лн­це пра́вды, Хри­сто́с Бог от Твои́х пре­чи́стых ло­же́сн, во́лею и бла­го­ра­зу́ми­ем про­по­ве́да­ния чрез Апо́сто­лы мир про­све­ти́ и Тя, Бо­го­ма́терь, от ро́да и в род прос­ла́ви. Те́мже и мы вси убла­жа́ем Тя, во­пию́ще Ти:

Ра́дуй­ся, Прис­нобла­же́нная от всех ро­до́в во ве́ки;

Ра́дуй­ся, бла­го­у­т­ро́бная и Ми́ло­сти­вая на че­ло­ве́ки.

Ра́дуй­ся, уче­ни́чес­ко­му ли́ку обе­ща́ние ис­по́лнив­шая;

Ра́дуй­ся, при­се­ще́ни­ем Твои́м от Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га мир то­му́ по­да́вшая.

Ра́дуй­ся, все­же­ла́тель­ное свя­ты́х сла́дкое зре́ние;

Ра́дуй­ся, пре­по­до́бных ма­те­ре́й и дев свя­ты́х все­ве­се­ля́щее ра́до­ва­ние.

Ра́дуй­ся, пре­хо­дя́щая ра́йское се­ле́ние пра́вед­ных;

Ра́дуй­ся, по­се­ща́ющая всех во сла́ве не­бе́сней су́щих.

Ра́дуй­ся, на­ча́ло че­ло­ве́чес­ка­го спа­се́ния;

Ра́дуй­ся, ис­пол­не́ние всех бла­ги́х же­ла́ния.

Ра́дуй­ся, по Бо́зе, Ца­ре́ ца́рству­ю­щих, Бо­го­ро́ди­це Ца­ри́це;

Ра́дуй­ся, по Го́спо­де гос­по́дству­ю­щих, Вла­ды́це на́шем, Гос­по­же́ и Вла­ды́чи­це.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 7

Хо­тя́щих всех с ве́рою вхо­ди́ти в храм Твой свя­ты́й, Бо­го­ро́ди­це, при́сно спа­са́еши и сла́вя­щих Тя от вся́ких на­па́стей и бед сво­бож­да́еши; те́мже и бла­го­ве́рным лю́дем, прис­нобла­жа́щим Тя, по­бе́ды на со­про­ти́вныя да́руй и вся ко спа­се́нию про­ше́ния нам по­да­вай, о сем мо­ля́щим­ся Те­бе́ и пою́щим Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую по­ка­за́ тварь, я́вль­ся нам, всех Тво­ре́ц Гос­по́дь То­бо́ю, Бо­го­ро́ди­це. Ты же сро́дное про­мыш­ле́ние о нас к Не­му́ иму́щи, че́стне по­чи­та́ющих пре­чест­но́е Твое́ Успе́ние, при­и­ми́ си­це­ва́я Те­бе́ во­пию́щих:

Ра́дуй­ся, Ма́ти Бо́гу, из­бра́нная от зем­ны́х;

Ра́дуй­ся, пре­вы́шшая зем­ны́х и Не­бе́сных.

Ра́дуй­ся, Хе­ру­ви́мов и Се­ра­фи́мов го­ре́ пре­воз­ше́дшая;

Ра́дуй­ся, лик уче­ни́чес­кий о́бла­ком ко по­гре­бе́нию Ти до́ле со­во­ку́пль­шая.

Ра́дуй­ся, Фо­му́ по по­гре­бе́нии Твое́м си́лою Бо́жи­ею пред­по­ста́вив­шая из­ря́днее;

Ра́дуй­ся, чрез не­го́ уве́рив­шая Твое́ на Не́бо с пло́тию пре­се­ле́ние.

Ра́дуй­ся, кра­со­то́ю всех доб­ро­де́те­лей укра­ше́нная;

Ра́дуй­ся, крас­не́йше­му па́че сы­но́в че­ло­ве́чес­ких Сы́но­ви Сво­е­му́ со­при­чте́нная.

Ра́дуй­ся, я́ко фи́никс, пло́тию вос­кре́сшею про­цве́тшая;

Ра́дуй­ся, я́ко кедр в Ли­ва́не не­бе́сном, ум­но́жив­ша­я­ся.

Ра́дуй­ся, дре́во жи­во­та́, на­саж­де́нное по­сре­де́ рая́ пре­вы́шня­го;

Ра́дуй­ся, ков­че́же мы́слен­ный воз­вы́шен­ный в Го́рняя от по­то́па сме́рт­на­го.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 8

Стра́нно в пре­вы́шних ве́ду­ще Тя, Из­бра́нная, я́ко со́лн­це, Вла­ды́чи­це, внутрь пре­не­бе́сных не­до­мы́сли­мых кра­со́т и не­из­ре­че́нных доб­ро́т, уми́льно к Сы́ну и Бо́гу, дла́нь­ма Его́ дер­жи́му, воз­ше́дшую и пре­ра́дост­но прек­ло́нь­шу­ю­ся жи­во­на­ча́льней Его́ дес­ни́це, о сем не­пре­ста́нно во­пие́м: Ал­ли­лу́иа.

Икос 8

Вся бы́вши го­ре́, к Не­бе́сным взя́та и, зем­ны́х не остав­ля́ющи, Бо­го­ма́ти, ру­ка́ма Сы­но́вни­ма но­си́ма, в не­за­хо­ди́мая вни́де, во о́ный град все­све­тя́щий и пре­к­ра́сный, Иеру­са­ли́м вы́шний, Хе­ру­ви́мы об­стои́ма со все́ми Не­бе́сны­ми си́ла­ми, иде́же слы́шит пою́щих сия́:

Ра́дуй­ся, Ея́же пре­свя­та́я ду­ша́ в вы́шнем все­све́тлом Сио́не все­ля́ет­ся;

Ра́дуй­ся, Ея́же и не­тле́нное те́ло та́мож­де с ду­ше́ю ку́пно про­слав­ля́ет­ся.

Ра́дуй­ся, вше́дшая в пре­сто́льный град Са­ма­го́ Все­дер­жи́те­ля;

Ра́дуй­ся, воз­не́сша­я­ся в пре­к­ра́сный рай Вы́шня­го На­са­ди́те­ля.

Ра́дуй­ся, пре­не­се́нная во град, ос­но­ва́нный от ка́ме­ней все­све­тя́щих;

Ра́дуй­ся, вве­де́нная во огра́ду, об­стои́мую во́и сил пре­вы́шних.

Ра́дуй­ся, пре­вы́шше Не­бе́с во бла­го­ле́пие Бо́жие взя́­тая;

Ра́дуй­ся, па́че всех не­ве­ще́ствен­ных умо́в по­чте́нная.

Ра́дуй­ся, при­но­ся́щая к Сы́ну Сво­е­му́ и Бо́гу мо­ле́ние ве́рных;

Ра́дуй­ся, и Са­ма́ не­пре­ста́нно у Пре­сто́ла Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га мо­ля́ща­я­ся о всех.

Ра́дуй­ся, Пред­ста́тель­ни­це к Бо́гу, мир спа­са́ющая;

Ра́дуй­ся, За­сту́пни­це, ро́ду хри­стиа́нско­му от Бо́га да­ро­ва́нная.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 9

Вся́кое есте­ство́ а́нгель­ское пре­воз­но́сит Тя, Бо­го­ро́ди­це, че­ло­ве́че­стии же ро́ди вси Ма́терь Тя Бо́жию сла́вим и по­чи­та́ем пре­чест­но́е Твое́ Успе́ние, Ца­ри́це: Те­бе́ бо ра́ди зем­ни́и Не­бе́сным со­во­куп­ля́ют­ся, сог­ла́сно пою́ще Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́йства Бо­го­ве­ща́нных про­ро́чес­ких ре­че́ний ны́не зрим о Те­бе́ сбы́вша­я­ся, Бо­го­ро́ди­це, я́ко вои́сти­ну Бо́га пло́тию ро­ди­ла́ еси́ нам. Те́мже та́ин­ству сло­ве­се́ Бо́жия ве́ру­ю­ще, во­пие́м:

Ра́дуй­ся, за­ко́на и про­ро́ков гла­ви́зно со­вер­ше́нная;

Ра́дуй­ся, звез­до́ Иа́ков­ля, Ва­лаа́мом про­ро­ко­ва́нная.

Ра́дуй­ся, од­ре́ Ца­ря́ Ве­ли́ка­го, ве­ща́нный Со­ло­мо́ном;

Ра́дуй­ся, ру­но́, оро­ше́нное Иису́сом, об­ра­зо­ва́нное Ге­део́ном.

Ра́дуй­ся, Не­опа­ли́мая Ку­пи­но́, за­ко­но­по­ло́жни­ком пред­зри́мая;

Ра́дуй­ся, го­ро́ свя­та́я, му́жем же­ла́ния усмот­ре́нная.

Ра́дуй­ся, ле́стви­це не­бе́сная, Иа́ко­вом пре­дви́ди­мая;

Ра́дуй­ся, две́ре не­про­хо­ди́мая, Ие­зе­кии́лем пред­зри́мая.

Ра́дуй­ся, со́лн­це се­ле́ния Хри­сто́ва, псал­мо­пе́вцем предъ­яв­ле́нное;

Ра́дуй­ся, та́ин­ство, мно­го­об­ра́зне про­ро́ки про­на­ре­че́нное.

Ра́дуй­ся, про­ро́чес­ких гла­го́л всех, пред­ре­че́нных о Те­бе́, ко­не́ц при­не́сшая;

Ра́дуй­ся, Вы́шня­го смот­ре́ния вся за спа­се́ние ми́ра со­вер­ши́вшая.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 10

Спа­сти́ хо­тя́ мир, И́же всех Гос­по́дь от зем­на́го Тя ро́да из­бра́ в Ма́терь Се­бе́ и, нас ра́ди быв че­ло­ве́к, взы́де, от­ню́ду­же сни́де, к Не­бе­си́ от зем­ли́, и Те­бе́ с Со­бо́ю воз­ве­де́ ко пре­бы­ва́нию во сла́ве ве́чней и со­ца́рство­ва­нию с Со­бо́ю, кон­ца́ не иму́ще­му, Те́мже, я́ко Бог, слы́шит от всех: Ал­ли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ ве́рным, Бо­го­ро́ди­це Де́во, и за­ступ­ле́ние всем, к Те­бе́ при­бе­га́ющим, и́бо Не­бе­се́ и зем­ли́ Тво­ре́ц, от Те­бе́ пло́тию про­ше́д, Пре­чи́стая, ду́хом и те́лом в Не­бе́сная Тя пре­се­ли́, ко бли­жа́йше­му пред­ста́тель­ству о всех, и́хже при­гла­ша́ти на­учи́:

Ра́дуй­ся, гра́де Ца­ря́ Ве­ли́ка­го вер­ху́ горы́ Не­бе́сныя;

Ра́дуй­ся, сте­но́ и по­к­ро́ве, не кры́ющий­ся от на́ше­го при­те­ка́ния.

Ра́дуй­ся, ве́рным на вра­ги́ по­со́бству­ю­щая;

Ра́дуй­ся, на­ше́ствия ага́рян­ская по­беж­да́ющая.

Ра́дуй­ся, ве́ры бла­го­че­сти́выя не­дви́жи­мое со­хра­не́ние;

Ра́дуй­ся, ере­ти́че­ству­ю­щих пол­ко́в ра­зо­ре́ние.

Ра́дуй­ся, ра́дость и уми­ре́ние ми́ру су́щая;

Ра́дуй­ся, все­гу­би́тель­на­го а́да по­пра́вшая.

Ра́дуй­ся, во́ин­ству­ю­щих на плоть це­ло­му́дри­ем из­ря́дное вен­ча́ние;

Ра́дуй­ся, му́че­ни­че­ских по­́дви­гов все­чест­но́е про­слав­ле́ние.

Ра́дуй­ся, пре­по­до́бных тру­до́м Хо­да́та­и­це бла­же́нна­го упо­кое́ния;

Ра́дуй­ся, и́но­ком бла­госкор­бя́щим По­да́тель­ни­це ве́чна­го ра́до­ва­ния.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 11

Пе́ние вся́кое Бо­го­дух­но­ве́нных пе́сней не до­вле́ет от нас ко по­хва­ле́ все­чест­на́го Успе́ния Тво­е­го́, Все­хва́льная Вла­ды́чи­це, Ца­ри́це Бо­го­ро́ди­це, но усе́рд­но Те­бе́ при­но́сим, я́ко Ма­те­ри Ца­ря́ всех, сми­ре́нное мо­ле́ние на́ше, с Не­бе́сны­ми чи́нми пою́ще Еди́но­му до­сто́йно про­слав­ля́юще­му Тя Бо́гу: Ал­ли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­прие́мная све­ща́ и́стин­на­го Све́та су́щим нам на зем­ли́ я́вль­ши­ся, ду́ши про­све­ща́еши и чту́щих Твое́ все­чест­но́е пре­став­ле́ние к ра́зу­му Бо­же́ствен­но­му на­став­ля́еши, да пое́м Ти си­це­ва́я:

Ра́дуй­ся, све­ще́ не­уга­си́мая ог­ня́ не­ве­ще́ствен­на­го;

Ра́дуй­ся, за­ре́ не­за­хо­ди́мая Све́та не­ве­че́рня­го.

Ра́дуй­ся, лу­но́, от Со́лн­ца пра́вды об­ли­ста­ва́емая;

Ра́дуй­ся, све́тло­сте, во тьме све­тя́щая.

Ра́дуй­ся, све­ти́льни­че, на све́щни­це превы́ш­нем по­ста́влен­ный;

Ра́дуй­ся, ис­то́чни­че жи́зни, из гро́ба во свет из­ве­де́нный.

Ра́дуй­ся, Ма́ти Све́та у́мна­го, бла­го­че­сти́вых ду́ши про­све­ща́юща­го;

Ра́дуй­ся, Ма́ти всех Бо́га, озло́блен­ных ду́ши уте­ша́юща­го.

Ра́дуй­ся, упо­ва́ющим на Тя жи­во­та́ ко­не́ц не­по­сты́дный да́ру­ю­щая;

Ра́дуй­ся, до­стоя́ние Бо́жи­им и Свои́м ра­бо́м на Су­де́ Сы́на Тво­е­го́ одес­ну́ю Его́ устроя́ющая.

Ра́дуй­ся, Преб­ла­же́нная, я́ко То­бо́ю бла­же́ни есмы и мы, и́же По­мо́щни­цу Тя и́ма­мы;

Ра́дуй­ся, Пре­бла­го­сло­ве́нная в род и род, я́ко Гос­по́дь с То­бо́ю, и То­бо́ю с на́ми.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 12

Бла­го­да́ть вы­со­ко­пре­сто́льныя сла́вы, на не­бе­се́х да­ро­ва́нную Бо­го­ма́те­ри, по­чте́нной се­де́ни­ем одес­ну́ю Сы́на Ея́ и Бо́га ви́дя­ще го́рнии умы́, подъя́ша Ю Пре­сто́ли и Си́лы, окру­жи́ша На­ча́ла и Вла́сти, при­па­до́ша стра́шнии Хе­ру­ви́ми, Се­ра­фи́ми и Гос­по́дства, со Ар­ха́нге­лы и А́нге­лы во­пию́ще: Ал­ли­лу́иа.

Икос 12

Пою́ще все­чест­но́е Твое́ Успе́ние, вос­хва­ля́ем вси ко пре­не­бе́сным воз­с­ше́ствие Твое́, Ца­ри́це Бо­го­ма́ти. Ты же освя­ти́, прос­ла́ви и спа­си́ всех, лю­бо́вию пою́щих Те­бе́:

Ра́дуй­ся, очи́стив­шая зе́млю пре­чи́сты­ми ног Твои́х сто­па́ми;

Ра́дуй­ся, освя­ти́вшая воз­ду́х вос­хож­де́ни­ем Твои́м к Не­бе­си́.

Ра́дуй­ся, на Не­бе́сный круг воз­сту­пи́вшая;

Ра́дуй­ся, вся доб­ро́ты не­из­ре́чен­ныя зря́щая.

Ра́дуй­ся, во сла́ве при­се­дя́щая пре­сто́лу Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га;

Ра́дуй­ся, с Сы́ном и Бо́гом веч­но ца́рству­ю­щая.

Ра́дуй­ся, кра­со­то́ в дес­ни́це Гос­по́дней, укра­ша́ющая бла­жа́щих Тя всех Не­бе́сных;

Ра́дуй­ся, об­ра́до­ван­ная на­де́яни­ем на Тя всех зем­ны́х.

Ра́дуй­ся, об­ле­че́нная в со́лн­це, сия́ющая бла­го­да́тию и сла́вою всей все­ле́нней;

Ра́дуй­ся, обе­ща́вшая со­хра­ня́ти и спа­са́ти при­зы­ва́ющих Тя всех в под­не­бе́сней.

Ра́дуй­ся, от хри­стиа́нских ро­до́в Ма́ти Бо́жия по­чи­та́емая и Бо­го­ро́ди­ца име­ну́емая;

Ра́дуй­ся, от во­сто́к со́лн­ца до за́пад прес­ла́вно и пра­вос­ла́вно от всех бла­го­че­сти́вых сла́ви­мая.

Ра́дуй­ся, Об­ра́до­ван­ная, во Успе́нии Твое́м нас не остав­ля́ющая.

Кондак 13

О Все­пе́тая Ма́ти Без­сме́рт­на­го Ца­ря́ Не­бе­се́ и зем­ли́, Хри­ста́ Бо́га на́ше­го, жи­ву́щая и по сме́рти, ны́неш­няя при­но­ше́ния о все­чест­но́м Твое́м Успе́нии от нас прие́мши, в жи́зни сей и в сме́рт­нем успе́нии на́шем от вся́кия на­па́сти, бед и му́ки из­ба́ви и Не­бе́сна­го Ца́рствия нас, Ца­ри́це, спо­до́би, о Те­бе́ во­пию́щих: Ал­ли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся три­жды, за­те́м икос 1 и кондак 1)

Мо­ли́тва на Успе́ние Пре­свя­той Бо­го­ро́ди­цы

О Пре­свя­та́я Бо­го­ро́ди­це Де́во, Вла­ды́чи­це, вы́шшая А́нгел и Ар­ха́нгел и всея́ тва́ри Чест­не́йшая, а́нгель­ское ве­ли́кое удив­ле́ние, про­ро́чес­кая вы­со́кая про́по­ведь, апо́столь­ская прес­ла́вная по­хва­ло́, свя­ти́те­лей из­ря́дное укра­ше́ние, му́че­ни­ков кре́пкое утвер­жде́ние, и́но­ков спа­си́тель­ное на­став­ле́ние, по́стни­ков не­из­не­мо­га́ющее воз­дер­жа́ние, де́вству­ю­щих чисто­то́ и сла́во, ма­те­ре́й ти́хое ве­се́лие, мла­де́нцев му́дро­сте и на­ка­за́ние, вдо­ви́ц и си́рых Кор­ми́тель­ни­це, на­ги́х одея́ние, бо­ля́щих зд­ра́вие, пле́нни­ков из­бав­ле́ние, по мо́рю пла́ва­ю­щих ти­ши­но́, обу­ре­ва́емых не­бу́рное при­ста́ни­ще, блуж­да́ющих не­тру́дная На­ста́вни­це, пу­те­ше́ству­ю­щих ле́гкое про­хож­де́ние, труж­да́ющих­ся бла­го́е по­ко́ище, в бе­да́х су́щих ско́рая За­сту́пни­це, оби́ди­мых По­к­ро́ве и при­бе́жи­ще, не­на­де́ющих­ся на­де́яние, тре́бу­ю­щих По­мо́щни­це, пе­ча́льных при́сное уте­ше́ние, не­на­ви́ди­мых лю­бо́вное сми­ре́ние, гре́шни­ков спа­се́ние и к Бо́гу при­свое́ние, пра­во­ве́рных всех тве́рдое ограж­де́ние, не­по­бе­ди́мое по­мо­же́ние и за­ступ­ле́ние! То­бо́ю нам, Вла­ды́чи­це, Не­ви́ди­мый ви́дим бысть, и Те­бе́ моль­бу́ при­но́сим, Гос­по­же́, гре́шнии ра­би́ Твои́: О Пре­ми́ло­сти­вая и Пре­чу́дная Све́та у́мна­го Ца­ри́це, ро́жд­шая Ца­ря́ Хри­ста́, Бо́га на́ше­го, Жи­во­да́вца всех, от не­бе́сных сла́ви­мая и от зем­ны́х хва­ли́мая, а́нгель­ский уме́, све­то­за́рная звез­до́, свя­ты́х Пре­свя­те́йшая, Вла­ды́чи­це всех тва́рей, Бо­го­ле́пная Де­ви́це, Не­скве́рная Не­ве́сто, па­ла́то Ду́ха Пре­свя­та́го, о́гнен­ный Пре­сто́ле Не­ви́ди­ма­го Ца­ря́, не­бе́сный ки­во́те, но­си́ло Сло́ва Бо́жия, ог­не­об­ра́зная ко­лес­ни́це, по­ко́ище Жи­ва́го Бо́га, не­из­ре­че́нное со­став­ле́ние пло́ти Хри­сто́вы, гнез­до́ Ор­ла́ Не­бе́сна­го, Го́рли­це Бо­гог­ла́сная, Го­лу­би́це кро́ткая, ти́хая и не­зло́би­вая, Ма́ти ча­до­лю­би́вая, ми́ло­стей бе́зд­но, раз­вер­га́ющая ту́чу гне­ва Бо́жия, не­из­ме­ри́мая глу­би­но́, не­из­ре­че́нная та́йно, не­све́до­мое чу́до, нерукот­во­ре́нная Це́ркве Еди́на­го Ца­ря́ всех век, бла­го­уха́нное ка­ди́ло, чест­на́я баг­ря­ни́це, Бо­гот­ка́нная пор­фи́ро, ду­ше́вный раю́, жи­во­но́сна­го са́да о́трас­ле, цве́те пре­к­ра́сный, про­цве́тший нам не­бе́сное ве­се́лие, гро́зде спа­се́ния на́ше­го, ча́ше Ца­ря́ Не­бе́сна­го, в ней­же рас­тво­ри́ся от Ду́ха Свя­та́го ви­но́ не­ис­чер­па́емыя бла­го­да́ти, Хо­да́та­и­це за­ко́на, за­ча́ло и́стин­ныя ве́ры Хри­сто́вы не­по­ко­ле­би́мый сто́лпе, ме­чу́ я́ро­сти Бо́жия на бо­го­про­ти́вных, бе­со́в устра­ше́ние, во бра́нех по­беж­де́ние, хри­стиа́н всех не­ло́жная Хра­ни́тель­ни­це и ми́ра все­го́ из­ве́стное спа­се́ние! О Все­ми́ло­сти­вая Гос­по­же́, Де́во Вла­ды́чи­це, Бо­го­ро́ди­це, услы́ши нас, мо­ля́щих­ся Те­бе́, и яви́ ми́лость Твою́ на лю́­дех Твои́х, мо­ли́ Сы́на Сво­е­го́ из­ба­ви­ти­ся нам от вся́ка­го зла и со­хра­ни́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и град, и стра­ну́ ве́рных, и лю́ди, бла­го­че́стно при­бе­га́ющия и при­зы­ва́ющия и́мя Твое́ свя­то́е, от вся́кия на­па́сти, гу­би́тель­ства, гла́да, тру́са, по­то́па, ог­ня́, ме­ча́, на­ше́ствия ино­пле­ме́нни­ков и меж­до­усо́бныя бра́ни, от вся́кия бо­ле́зни и вся́ка­го об­стоя́ния, да ни ра́на­ми, ни пре­ще́ни­ем, ни мо́ром, ни вся́ким пра́вед­ным гне́вом Бо́жи­им ума́лят­ся ра­би́ Твои́. Но со­блю­да́й и спа­са́й ми́ло­стию Свое́ю, Гос­по­же́, за ны мо­ля́щи­ся, и по­ле́зное бла­го­рас­тво­ре́ние воз­ду́ха во вре́ме­ни пло́дна­го при­но­ше́ния нам да́руй. Об­лег­чи́, воз­ста́ви и по­ми́луй, Пре­ми́ло­сти­вая Вла­ды́чи­це, Бо­го­ро́ди­це пре­пе́тая, во вся́кой бе­де́ и нуж­де́ су́щия. По­мя­ни́ ра­бы́ Твоя́ и не пре́зри слез и воз­ды­ха́ния на́ше­го, и об­но­ви́ нас бла́го­стию Сво­ея́ ми́ло­сти, да со бла­го­да­ре́ни­ем уте­ша́ем­ся, об­ре́тше Тя По­мо́щни­цу. Уми­ло­се́рди­ся, Гос­по­же́ Пре­чи́стая, на не­мощ­ны́я лю́ди Твоя́, На­де́ждо на́ша. Раз­се́ян­ныя со­бе­ри́, за­блу́дшия на путь пра́вый на­ста́ви, от­па́дшия от бла­го­че­сти́выя оте́чес­кия ве́ры па́ки воз­вра­ти́, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя вра­зу­ми́, мла­де́нцы вос­пи­та́й и прос­ла́ви сла́вя­щия Тя, из­ря́днее же — Це́рковь Сы́на Тво­е­го́ соб­люди́ и со­хра­ни́ в дол­го­ту́ дний. О Ми́ло­сти­вая и Пре­ми́ло­сти­вая Ца­ри́це Не­бе­се́ и зем­ли́, Бо­го­ро́ди­це Прис­но­де́во! Хо­да́тай­ством Твои́м по­ми́луй стра­ну́ на́шу и во́ин­ство ея́ и вся пра­вос­ла́вныя хри­стиа́ны, со­хра­ня́ющи их под кро́вом ми́ло­сти Тво­ея́, ри́зою Твое́ю чест­но́ю за­щи­ти́ и мо­ли́ из Те­бе́ вопло́щша­го­ся без се́ме­не Хри­ста́, Бо́га на́ше­го, да пре­поя́шет ны свы́ше си́лою на вся ви́ди­мыя и не­ви́ди­мыя вра­ги́ на́ша. Спа­си́ же и по­ми́луй, Гос­по­же́, Ве­ли́ка­го Гос­по­ди́на и От­ца́ на́ше­го (имя), Свя­те́йше­го Пат­риа́рха Моско́вско­го и всея́ Ру­си́, прео­свя­ще́нныя мит­ро­по­ли́ты, ар­хи­епи́ско­пы и епи́ско­пы пра­вос­ла́вныя, ие­ре́и же и диа́ко­ны и весь при́­чет цер­ко́вный, и весь мо­на́ше­ский чин, и вся пра­во­ве́рныя лю́ди, по­кло­ня́ющи­я­ся и мо­ля́щи­я­ся пред чест­но́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на всех нас при­з­ре́ни­ем ми́ло­стив­на­го Тво­е­го́ за­ступ­ле́ния, воз­дви́гни нас из глу­би­ны́ гре­хо́вныя и про­све­ти́ о́чи сер­де́чныя ко зре́нию спа­се́ния, ми́ло­сти­ва нам бу́ди зде и на Стра́шнем Су­де́ Сы́на Тво­е­го́ о нас умо­ли́, пре­ста́вль­ши­я­ся во бла­го­че́стии от жи­тия́ се­го́ ра­бы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нге­лы и Ар­ха́нге­лы и со все́ми свя­ты́ми при­чти́, да одес­ну́ю Сы́на Тво­е­го́ Бо́га пред­ста́нут, и мо­ли́твою Твое́ю спо­до́би вся пра­вос­ла́вныя хри­стиа́ны со Хри­сто́м жи́ти и ра́до­сти а́нгель­ския в Не­бе́сных се­ле́ни­их на­сла­жда́ти­ся. Ты бо еси́, Гос­по­же́, сла́ва Не­бе́сных и упо­ва́ние зем­ны́х, Ты на́ша На­де́жда и За­сту́пни­ца всех при­те­ка́ющих к Те­бе́ и Тво­ея́ свя­ты́я по́мо­щи про­ся́щих. Ты Мо­ле́бни­ца на́ша те́плая к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́ше­му. Твоя́ Ма́тер­няя мо­ли́тва мно́го мо́жет на умо­ле́ние Вла­ды́ки, и Твои́м пред­ста́тель­ством ко Пре­сто́лу бла­го­да́ти Пре­свя­ты́х и Жи­во­тво­ря́щих Его́ Та́ин при­сту­па́ти дер­за́ем, а́ще и не­до­сто́йнии. Те́мже все­чест­ны́й о́браз Твой и ру­ко́ю Твое́ю дер­жи́ма­го Все­дер­жи́те­ля ви́дя­ще на ико­не, ра́ду­ем­ся, гре́шнии, со уми­ле́ни­ем при­па́да­ю­ще, и лю­бо́вию сей це­лу́ем, ча́юще, Гос­по­же́, Твои́ми свя­ты́ми Бо­го­прия́тны­ми мо­ли́тва­ми дой­ти́ Не­бе́сныя без­ко­не́чныя жи́зни и не­по­сты́дно ста́ти в день су́дный одес­ну́ю Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́ше­го, сла́вя­ще Его́ ку́пно со Без­на­ча́льным От­це́м и Пре­свя­тым, Бла­ги́м, Жи­во­тво­ря́щим и Еди­но­су́щным Ду́хом, во ве́ки ве­ко́в. Ами́нь.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 голосов, средняя: 5,00 из 5)
Загрузка...
14 августа 2021
Поделиться:

    Отменить ежемесячное пожертвование вы можете в любой момент здесь